Tiện Ích - Mới cập nhật

Ứng dụng tiện ích sẽ giúp người dùng có thể kiểm tra được tốc độ mạng, dung lượng máy hay có thể biết được sức khỏe người mình hiện tại như thế nào.