Sinh Tồn - Mới cập nhật

Thế giới mở rộng lớn đang được người chơi tham gia vào chơi trực tuyến cùng nhiều người khác. Vui chơi giải trí dưới một thành phố rộng lớn hay chiến đấu với 100 người trên một hòn đảo để tìm ra người sống sót cuối cùng.