Chiến Lược - Mới cập nhật

Thể loại này đa phần biết người chơi trở thành thủ lĩnh lãnh đạo đội quân của mình tấn công hay phòng thủ trước kẻ địch. Lập ra trong đầu nhiều cách bố trí, sắp xếp đội quân khác nhau để có phương án đề phòng thay đổi lập tức khi diễn biến trở lên xấu nhất.